א א א

דבר ראש המינהל

מעבר צה"ל לנגב הופך בכל יום, יותר ויותר מחזון למציאות ...